przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-PE-I-S2-ED4PTCM Podstawy tutoringu, coachingu i mentoringu Instytut Pedagogiki
62. 22-PE-Z1-PO5WRM Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
63. 22-PE-I-S2-ED4MSR Marketing społeczny i reklama Instytut Pedagogiki
64. 22-PES-Z1-S6MKA Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej Instytut Pedagogiki
65. 22-PE-S1-RE4MR Metodyka resocjalizacji Instytut Pedagogiki
66. 22-PE-S1-WS5MPP Metodyka pracy penitencjarnej Instytut Pedagogiki
67. 22-PE-I-S2-MZ2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
68. 22-PE-S1-RE5MRS Metodyka resocjalizacji w środowisku otwartym Instytut Pedagogiki
69. 22-22-SPWPEW-P-KFzM Kultura fizyczna z metodyką Instytut Pedagogiki
70. 22-PE-S1-ED5PRD Psychologia rozwoju dorosłych Instytut Pedagogiki
71. 22-PES-S1-S3WWR Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Instytut Pedagogiki
72. 22-PES-S1-S1OWI Ochrona własności intelektualnej Instytut Pedagogiki
73. 22-PES-S1-S3DJM Daktylografia i język migowy Instytut Pedagogiki
74. 22-PE-AKPN-S2-PP4Log Logopedia Instytut Pedagogiki
75. 22-PE-S1-PP6SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
76. 22-PE-I-S2-ED3ASL Aktywizacja społeczności lokalnych Instytut Pedagogiki
77. 22-PE-Z1-PP3PR Psychopatologia rozwoju Instytut Pedagogiki
78. 22-PES-S1-S4RPC Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i przewlekle chorych Instytut Pedagogiki
79. 22-PE-I-Z2-PO4PZP Planowanie i zarządzanie projektami pedagogicznymi Instytut Pedagogiki
80. 22-PES-S1-S2HWK Historia wychowania i kształcenia specjalnego Instytut Pedagogiki
81. 22-PE-S1-3L2WP Wprowadzenie do poradnictwa Instytut Pedagogiki
82. 22-PE-S1-PP5SWS Socjoterapia i wspomaganie środowiska Instytut Pedagogiki
83. 22-PE-S1-PO5PWR Poradnictwo wychowawcze i rodzinne Instytut Pedagogiki
84. 22-PE-I-S2-PO4NEU Neurodydaktyka Instytut Pedagogiki
85. 22-PE-S1-PO5WRD Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
86. 22-PE-I-S2-ED4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
87. 22-PE-I-S2-MZ2PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
88. 22-PE-I-S2-PO3MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej Instytut Pedagogiki
89. 22-PE-Z1-3L2WED Wprowadzenie do edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
90. 22-PE-AKPN-S2-TP3WAP Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez aktywność plastyczną Instytut Pedagogiki