przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-PE-EWWP-Z1-S5DKZ Drama w kształceniu zintegrowanym Instytut Pedagogiki
62. 22-PE-EWWP-Z1-S5ESM Edukacja środowiskowa z metodyką Instytut Pedagogiki
63. 22-PE-EWWP-Z1-S5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
64. 22-PE-EWWP-Z1-S5MPG Metodyka pracy z grupą Instytut Pedagogiki
65. 22-PE-EWWP-Z1-S5MWF Metodyka wychowania fizycznego Instytut Pedagogiki
66. 22-PE-I-S2-ED3ASL Aktywizacja społeczności lokalnych Instytut Pedagogiki
67. 22-PE-I-S2-ED3And Andragogika Instytut Pedagogiki
68. 22-PE-I-S2-ED3EDP Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie Instytut Pedagogiki
69. 22-PE-I-S2-ED3MLD (Mikro)światy ludzi dorosłych Instytut Pedagogiki
70. 22-PE-I-S2-ED3MPG Metodyka pracy z grupą Instytut Pedagogiki
71. 22-PE-I-S2-ED3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
72. 22-PE-I-S2-ED3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
73. 22-PE-I-S2-ED3PTO Podstawy teorii organizacji i zarządzania Instytut Pedagogiki
74. 22-PE-I-S2-ED3TK Trening kreatywności Instytut Pedagogiki
75. 22-PE-I-S2-ED3WPA Wybrane problemy animacji społecznej Instytut Pedagogiki
76. 22-PE-I-S2-ED4MSR Marketing społeczny i reklama Instytut Pedagogiki
77. 22-PE-I-S2-ED4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
78. 22-PE-I-S2-ED4PPA Podstawy poradnictwa andragogicznego Instytut Pedagogiki
79. 22-PE-I-S2-ED4PPB Podstawy pracy z bezrobotnymi Instytut Pedagogiki
80. 22-PE-I-S2-ED4PTCM Podstawy tutoringu, coachingu i mentoringu Instytut Pedagogiki
81. 22-PE-I-S2-ED4PZW Podstawy zarządzania wiedzą Instytut Pedagogiki
82. 22-PE-I-S2-ED4SED Sztuka w edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
83. 22-PE-I-S2-ED4TWE Techniki wizualne w edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
84. 22-PE-I-S2-ED4WA Warsztaty autobiograficzne Instytut Pedagogiki
85. 22-PE-I-S2-MZ2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
86. 22-PE-I-S2-MZ2EM Edukacja międzykulturowa Instytut Pedagogiki
87. 22-PE-I-S2-MZ2ER Edukacja regionalna Instytut Pedagogiki
88. 22-PE-I-S2-MZ2MTB Metody i techniki badań społecznych Instytut Pedagogiki
89. 22-PE-I-S2-MZ2PEK Podstawy edukacji kulturalnej Instytut Pedagogiki
90. 22-PE-I-S2-MZ2POE Prawo oświatowe z elementami prawa o szkolnictwie wyższym Instytut Pedagogiki