przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-PES-S1-S3PR Pedagogika resocjalizacyjna Instytut Pedagogiki
62. 22-PES-S1-S3PPR Podstawy psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
63. 22-PES-S1-S3PAP Praktyka asystencka w placówkach szkolnictwa specjalnego Instytut Pedagogiki
64. 22-PES-S1-S3MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej w placówkach specjalnych Instytut Pedagogiki
65. 22-PES-S1-S3MDP Metody diagnozy w pedagogice specjalnej Instytut Pedagogiki
66. 22-PES-S1-S3KW Kryminologia i wiktymologia Instytut Pedagogiki
67. 22-PES-S1-S3KIW Kształcenie integracyjne i włączające Instytut Pedagogiki
68. 22-PES-S1-S3JM Język migowy Instytut Pedagogiki
69. 22-PES-S1-S3ERO Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
70. 22-PES-S1-S3EDP Elementy diagnozy psychologicznej Instytut Pedagogiki
71. 22-PES-S1-S3DS Dydaktyka specjalna Instytut Pedagogiki
72. 22-PES-S1-S3DJM Daktylografia i język migowy Instytut Pedagogiki
73. 22-PES-S1-S2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
74. 22-PES-S1-S2PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
75. 22-PES-S1-S2PRO Psychologia rozwojowa i osobowości człowieka Instytut Pedagogiki
76. 22-PES-S1-S2PK Psychologia kliniczna Instytut Pedagogiki
77. 22-PES-S1-S2PHP Praktyka hospitacyjna w placówkach szkolnictwa specjalnego Instytut Pedagogiki
78. 22-PES-S1-S2MTD Metody terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju Instytut Pedagogiki
79. 22-PES-S1-S2HWK Historia wychowania i kształcenia specjalnego Instytut Pedagogiki
80. 22-PES-S1-S2EiR Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  Instytut Pedagogiki
81. 22-PES-S1-S2DP Diagnostyka psychopedagogiczna Instytut Pedagogiki
82. 22-PES-S1-S2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
83. 22-PES-S1-S2AFU Anatomia i fizjologia układu nerwowego Instytut Pedagogiki
84. 22-PES-S1-S1TPN Technika pracy naukowej Instytut Pedagogiki
85. 22-PES-S1-S1TI Technologia informacyjna Instytut Pedagogiki
86. 22-PES-S1-S1Soc Socjologia Instytut Pedagogiki
87. 22-PES-S1-S1PsO Psychologia ogólna Instytut Pedagogiki
88. 22-PES-S1-S1PS Pedagogika specjalna Instytut Pedagogiki
89. 22-PES-S1-S1PPPe Propedeutyka praktyk pedagogicznych Instytut Pedagogiki
90. 22-PES-S1-S1PPP Pierwsza pomoc przedmedyczna Instytut Pedagogiki