przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
91. 22-PES-S1-S3DJM Daktylografia i język migowy Instytut Pedagogiki
92. 22-PE-Z1-3L2WED Wprowadzenie do edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
93. 22-PE-S1-PP6SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
94. 22-PE-Z1-PO5PWR Poradnictwo wychowawcze i rodzinne Instytut Pedagogiki
95. 22-PE-I-Z2-PO4PZP Planowanie i zarządzanie projektami pedagogicznymi Instytut Pedagogiki
96. 22-PE-S1-PP6PW Poradnictwo wielokulturowe Instytut Pedagogiki
97. 22-PES-Z1-S6ZPP Zagadnienia prawne w pedagogice specjalnej Instytut Pedagogiki
98. 22-PE-I-S2-PO3PPr Podstawy przedsiębiorczości Instytut Pedagogiki
99. 22-PE-S1-PP3PR Psychopatologia rozwoju Instytut Pedagogiki
100. 22-PE-Z1-PP4MPR Metody planowania rodziny Instytut Pedagogiki
101. 22-PES-S1-S4MET Metodyka edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Instytut Pedagogiki
102. 22-PE-I-S2-WP2TPP Teoria i praktyka pedagogiczna w XIX i I połowie XX wieku Instytut Pedagogiki
103. 22-PE-I-S2-MZ2PRP Poznawanie regionalnych placówek edukacyjnych Instytut Pedagogiki
104. 22-PE-Z1-PP4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
105. 22-22-SPWPEW-P-PRCz Psychologia rozwoju człowieka Instytut Pedagogiki
106. 22-PES-S1-S6SA Spektrum autyzmu – zagadnienia diagnozy i terapii Instytut Pedagogiki
107. 22-PE-S1-RE5PKD Praca korekcyjna z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu Instytut Pedagogiki
108. 22-PE-S1-PO3MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej Instytut Pedagogiki
109. 22-PE-I-Z2-PO4HPP Higiena pracy pedagoga-terapeuty Instytut Pedagogiki
110. 22-PE-I-S2-PO4HPP Higiena pracy pedagoga-terapeuty Instytut Pedagogiki
111. 22-PE-S1-3L2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
112. 22-PE-S1-RE4PrPR Prawne podstawy resocjalizacji Instytut Pedagogiki
113. 22-PE-I-S2-WP2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
114. 22-PE-AKPN-S2-PP3MDT Metody diagnozy i terapii pedagogicznej Instytut Pedagogiki
115. 22-PE-S1-PO3SE Socjologia edukacji Instytut Pedagogiki
116. 22-PE-S1-ED5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
117. 22-PE-S1-ED4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
118. 22-PE-EWWP-Z1-S3PS Pedagogika specjalna Instytut Pedagogiki
119. 22-PE-S1-WS4WRZ Warsztaty rozwoju zawodowego Instytut Pedagogiki
120. 22-PE-S1-PO4WUW Warsztaty umiejętności wychowawczych Instytut Pedagogiki