przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
91. 22-PE-Z1-PO5PWR Poradnictwo wychowawcze i rodzinne Instytut Pedagogiki
92. 22-PE-S1-RE3PKS Psychologia kliniczna i społecznego niedostosowania Instytut Pedagogiki
93. 22-PE-I-Z2-PO4PZP Planowanie i zarządzanie projektami pedagogicznymi Instytut Pedagogiki
94. 22-PES-S1-S2HWK Historia wychowania i kształcenia specjalnego Instytut Pedagogiki
95. 22-PE-S1-ED5PRD Psychologia rozwoju dorosłych Instytut Pedagogiki
96. 22-PES-S1-S3WWR Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Instytut Pedagogiki
97. 22-PE-S1-ED6PPA Podstawy poradnictwa andragogicznego Instytut Pedagogiki
98. 22-PES-S1-S3MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej w placówkach specjalnych Instytut Pedagogiki
99. 22-PE-S1-ED4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
100. 22-PE-I-S2-MZ2PRP Poznawanie regionalnych placówek edukacyjnych Instytut Pedagogiki
101. 22-PE-S1-WS4WRZ Warsztaty rozwoju zawodowego Instytut Pedagogiki
102. 22-22-SPWPEW-P-PRCz Psychologia rozwoju człowieka Instytut Pedagogiki
103. 22-PES-S1-S6SA Spektrum autyzmu – zagadnienia diagnozy i terapii Instytut Pedagogiki
104. 22-PE-S1-RE5PKD Praca korekcyjna z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu Instytut Pedagogiki
105. 22-PE-Z1-PP4MPR Metody planowania rodziny Instytut Pedagogiki
106. 22-PES-S1-S4MET Metodyka edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Instytut Pedagogiki
107. 22-PE-S1-RE6PrP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
108. 22-PE-S1-3L2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
109. 22-PE-S1-PP6PW Poradnictwo wielokulturowe Instytut Pedagogiki
110. 22-PE-I-S2-WP2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
111. 22-PE-AKPN-S2-PP3MDT Metody diagnozy i terapii pedagogicznej Instytut Pedagogiki
112. 22-PE-S1-PO3MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej Instytut Pedagogiki
113. 22-PE-I-Z2-PO4HPP Higiena pracy pedagoga-terapeuty Instytut Pedagogiki
114. 22-PE-EWWP-Z1-S3PS Pedagogika specjalna Instytut Pedagogiki
115. 22-PE-I-S2-WP2TPP Teoria i praktyka pedagogiczna w XIX i I połowie XX wieku Instytut Pedagogiki
116. 22-PE-S1-PO4WUW Warsztaty umiejętności wychowawczych Instytut Pedagogiki
117. 22-PE-Z1-PP4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
118. 22-PES-S1-S4SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
119. 22-PE-S1-PO3SE Socjologia edukacji Instytut Pedagogiki
120. 22-PE-S1-ED5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki