przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
91. 22-PE-I-S2-MZ2POZ Podstawy organizacji i zarządzania oświatą Instytut Pedagogiki
92. 22-PE-I-S2-MZ2PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
93. 22-PE-I-S2-MZ2PRP Poznawanie regionalnych placówek edukacyjnych Instytut Pedagogiki
94. 22-PE-I-S2-MZ2RPS Regionalna polityka społeczna Instytut Pedagogiki
95. 22-PE-I-S2-MZ2TPP Teoria i praktyka pedagogiczna w XIX i I połowie XX wieku Instytut Pedagogiki
96. 22-PE-I-S2-MZ2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
97. 22-PE-I-S2-PO3DUS Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki
98. 22-PE-I-S2-PO3IS Interwencja socjalna Instytut Pedagogiki
99. 22-PE-I-S2-PO3MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej Instytut Pedagogiki
100. 22-PE-I-S2-PO3MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
101. 22-PE-I-S2-PO3PDP Podstawy diagnostyki psychologicznej Instytut Pedagogiki
102. 22-PE-I-S2-PO3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
103. 22-PE-I-S2-PO3PPr Podstawy przedsiębiorczości Instytut Pedagogiki
104. 22-PE-I-S2-PO3PRD Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
105. 22-PE-I-S2-PO3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
106. 22-PE-I-S2-PO4HPP Higiena pracy pedagoga-terapeuty Instytut Pedagogiki
107. 22-PE-I-S2-PO4NEU Neurodydaktyka Instytut Pedagogiki
108. 22-PE-I-S2-PO4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
109. 22-PE-I-S2-PO4PZP Planowanie i zarządzanie projektami pedagogicznymi Instytut Pedagogiki
110. 22-PE-I-S2-PO4WPR Warsztaty pracy z rodziną Instytut Pedagogiki
111. 22-PE-I-S2-PO4WRM Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
112. 22-PE-I-S2-WP2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
113. 22-PE-I-S2-WP2DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
114. 22-PE-I-S2-WP2KNP Kierunki i nurty w pedeutologii Instytut Pedagogiki
115. 22-PE-I-S2-WP2MTB Metody i techniki badań społecznych Instytut Pedagogiki
116. 22-PE-I-S2-WP2PLE Podstawy logopedii z emisją głosu Instytut Pedagogiki
117. 22-PE-I-S2-WP2PP Pedagogika przedszkolna Instytut Pedagogiki
118. 22-PE-I-S2-WP2PPR Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki
119. 22-PE-I-S2-WP2PW Pedagogika wczesnoszkolna Instytut Pedagogiki
120. 22-PE-I-S2-WP2TPP Teoria i praktyka pedagogiczna w XIX i I połowie XX wieku Instytut Pedagogiki