przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
91. 22-PES-S1-S1PO Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki
92. 22-PES-S1-S1OWI Ochrona własności intelektualnej Instytut Pedagogiki
93. 22-PES-S1-S1FKC Filozoficzne koncepcje człowieka Instytut Pedagogiki
94. 22-PES-S1-S1EZN Etyka zawodu nauczyciela Instytut Pedagogiki
95. 22-PES-S1-S1BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
96. 22-PE-Z1-WS5TFR Techniki fizjoterapii rozwojowej Instytut Pedagogiki
97. 22-PE-Z1-WS4WRZ Warsztaty rozwoju zawodowego Instytut Pedagogiki
98. 22-PE-Z1-WS4TTR Terapia tańcem i ruchem Instytut Pedagogiki
99. 22-PE-Z1-WS4TFR Techniki fizjoterapii rozwojowej Instytut Pedagogiki
100. 22-PE-Z1-WS4NiM Negocjacje i mediacje Instytut Pedagogiki
101. 22-PE-Z1-WS4MPP Metodyka pracy penitencjarnej Instytut Pedagogiki
102. 22-PE-Z1-WS4AS Autoprezentacja i savoir-vivre w zawodzie pedagoga Instytut Pedagogiki
103. 22-PE-Z1-PP4TUW Trening umiejętności wychowawczych Instytut Pedagogiki
104. 22-PE-Z1-PP4TRI Treningi relaksacyjne i interpersonalne Instytut Pedagogiki
105. 22-PE-Z1-PP4TPT Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej Instytut Pedagogiki
106. 22-PE-Z1-PP4SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
107. 22-PE-Z1-PP4PWM Podstawy wiedzy o małżeństwie i rodzinie Instytut Pedagogiki
108. 22-PE-Z1-PP4PPP Psychopedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi Instytut Pedagogiki
109. 22-PE-Z1-PP4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
110. 22-PE-Z1-PP4OPZ Orientacja i poradnictwo zawodowe Instytut Pedagogiki
111. 22-PE-Z1-PP4MPR Metody planowania rodziny Instytut Pedagogiki
112. 22-PE-Z1-PP4MPI Metody pracy w poradnictwie indywidualnym Instytut Pedagogiki
113. 22-PE-Z1-PP4ITP Interwencja i terapia psychopedagogiczna Instytut Pedagogiki
114. 22-PE-Z1-PP3SE Socjologia edukacji Instytut Pedagogiki
115. 22-PE-Z1-PP3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
116. 22-PE-Z1-PP3PR Psychopatologia rozwoju Instytut Pedagogiki
117. 22-PE-Z1-PP3PPP Podstawy pomocy psychopedagogicznej i poradnictwa Instytut Pedagogiki
118. 22-PE-Z1-PP3ME Media w edukacji Instytut Pedagogiki
119. 22-PE-Z1-PP3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
120. 22-PE-Z1-PP3BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki