przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-PE-Z1-WaUmTe Warsztaty umiejętności terapeutycznych Instytut Historii Sztuki
2. 22-PE-S1-NTIEdD Nowoczesne technologie informacyjne w edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
3. 22-PE-S1-PoWyRo Poradnictwo wychowawcze i rodzinne Instytut Pedagogiki
4. 22-PE-Z1-WarSoc Warsztaty socjoterapii Instytut Pedagogiki
5. 22-22-SDP-S3-Jezag4 Język nowożytny Instytut Pedagogiki
6. 22-PE-ZM-TreAse Trening asertywności Instytut Pedagogiki
7. 22-PE-Z1-OrPoZa Orientacja i poradnictwo zawodowe Instytut Pedagogiki
8. 22-PE-AKPN-Z2-PodLog Podstawy logopedii Instytut Pedagogiki
9. 22-PE-ZM-PrzFak Przedmiot fakultatywny Instytut Pedagogiki
10. 22-PE-AKPN-Z2-R42PP Przeciwdziałanie przemocy – zagadnienia teoretyczne i metodyczne Instytut Pedagogiki
11. 22-PE-Z1-RO5MDP Metody diagnozy w pedagogice specjalnej Instytut Pedagogiki
12. 22-PE-AKPN-S2-ED2TWE Techniki wizualne w edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
13. 22-PE-S1-WS5JM Język migowy Instytut Pedagogiki
14. 22-PE-S1-WS5KiW Kryminologia i wiktymologia Instytut Pedagogiki
15. 22-PE-EWWP-Z1-22TePN Techniki pracy naukowej Instytut Pedagogiki
16. 22-PE-I-Z2-PW2MZS Migracje w zglobalizowanym świecie Instytut Pedagogiki
17. 22-PE-I-Z2-SemMa1 Seminarium magisterskie Instytut Pedagogiki
18. 22-PE-S1-MTDzZR Metody terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju Instytut Pedagogiki
19. 22-PE-Z1-WpPrSo Wprowadzenie do pracy socjalnej Instytut Pedagogiki
20. 22-PE-Z1-PP5SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
21. 22-PE-S2-AKPN-R4MR Metodyka resocjalizacji Instytut Pedagogiki
22. 22-PE-S1-EWWP-S3LEG Logopedia z emisją głosu Instytut Pedagogiki
23. 22-PE-Z1-EWWP-S6MKZ Metodyka kształcenia zintegrowanego Instytut Pedagogiki
24. 22-PE-EWWP-Z1-Lekto2 Lektoraty s2 Instytut Pedagogiki
25. 22-PE-I-Z2-23WPDP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
26. 22-PE-AKPN-Z2-26EDPS Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie Instytut Pedagogiki
27. 22-PE-S1-RO5MEO Metody edukacji i rehabilitacji osób z wadami słuchu Instytut Pedagogiki
28. 22-PE-I-S2-MZ1HW Historia wychowania do końca XVIII wieku Instytut Pedagogiki
29. 22-PE-Z1-ED6SED Sztuka w edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
30. 22-PE-I-Z2-MZ4WPS Wybrane problemy samorządności lokalnych Instytut Pedagogiki