przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-PE-Z1-WpPrSo Wprowadzenie do pracy socjalnej Instytut Pedagogiki
2. 22-22-SDP-S3-Jezno3 Język nowożytny/angielski/ Instytut Pedagogiki
3. 22-PE-Z1-JzAnd2 Język angielski Instytut Pedagogiki
4. 22-22-PSPR-P-PsNiSp Psychologia niedostosowania społecznego Instytut Pedagogiki
5. 22-PE-KZEP-S1-PedSpe Pedagogika specjalna Instytut Pedagogiki
6. 22-PE-AKPN-Z2-26EDPS Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie Instytut Pedagogiki
7. 22-PE-S1-RO5MEO Metody edukacji i rehabilitacji osób z wadami słuchu Instytut Pedagogiki
8. 22-PE-I-S2-MZ1HW Historia wychowania do końca XVIII wieku Instytut Pedagogiki
9. 22-PE-KZEP-S1-MKsZin Metodyka kształcenia zintegrowanego Instytut Pedagogiki
10. 22-PE-KZEP-Z1-PR.P-4 Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
11. 22-PE-AKPN-Z2-WyZaWf Wybrane zagadnienia współczesnej filozofii i etyki Instytut Pedagogiki
12. 22-PE-KZEP-S1-PedPrz Pedagogika przedszkolna Instytut Pedagogiki
13. 22-PE-AKPN-S2-17TiPP Teoria i praktyka pedagogiczna w XIX i w I połowie XX wieku Instytut Pedagogiki
14. 22-PE-S1-PW4PWM Polityka wobec mniejszości kulturowych w UE i w Polsce Instytut Pedagogiki
15. 22-PE-Z1-RE5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
16. 22-PE-SM-ELPor Elementy logopedii Instytut Pedagogiki
17. 22-PE-ZM-PraAnd Praktyka andragogiczna Instytut Pedagogiki
18. 22-PE-I-Z2-PW1SE Socjologia edukacji Instytut Pedagogiki
19. 22-PE-AKPN-Z2-R23SM Seminarium monograficzne Instytut Pedagogiki
20. 22-22-SPWPEW-P-EPlas Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką Instytut Pedagogiki
21. 22-PE-S1-WS4JM Język migowy Instytut Pedagogiki
22. 22-PE-I-S2-PW1PO Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki
23. 22-22-PSPR-P-MeWRe3 Metodyka wychowania resocjalizującego sem 3 Instytut Pedagogiki
24. 22-PE-AKPN-S2-TPCM3e Teoretyczne podstawy coachingu i mentoringu Instytut Pedagogiki
25. 22-PE-AKPN-Z2-PO3MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
26. 22-PE-Z1-WS4ED Edukacja do demokracji Instytut Pedagogiki
27. 22-PE-S2-AKPN-WS3SM Seminarium magisterskie Instytut Pedagogiki
28. 22-PE-S1-EWWP-S4SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
29. 22-PE-S2-AKPN-WW3WRN Wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego Instytut Pedagogiki
30. 22-PE-AKPN-Z2-EDwPiS Edukacja Dorosłych w Polsce i na świecie Instytut Pedagogiki