przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-22-PSPKU-P-CzDoWs Człowiek dorosły we współczesnym świecie Instytut Pedagogiki
2. 22-22-PSPKU-P-DiPoEd Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych Instytut Pedagogiki
3. 22-22-PSPKU-P-Elearn Elearning Instytut Pedagogiki
4. 22-22-PSPKU-P-InnEdu Innowatyka edukacyjna Instytut Pedagogiki
5. 22-22-PSPKU-P-KoWsZa Komputerowe wspomaganie zarządzania w edukacji Instytut Pedagogiki
6. 22-22-PSPKU-P-MotSam Motywowanie do samokształcenia Instytut Pedagogiki
7. 22-22-PSPKU-P-NoMeTe Nowoczesne metody i techniki kształcenia dorosłych Instytut Pedagogiki
8. 22-22-PSPKU-P-PoTeOr Podstawy teorii organizacji i zarządzania Instytut Pedagogiki
9. 22-22-PSPKU-P-PrRoZa Projektowanie rozwoju zawodowego Instytut Pedagogiki
10. 22-22-PSPKU-P-PrUsEd Promowanie usług edukacyjnych Instytut Pedagogiki
11. 22-22-PSPKU-P-PrWiE Problemy wielokulturowości w edukacji Instytut Pedagogiki
12. 22-22-PSPKU-P-PrWiEd Problemy wielokultorowości w edukacji Instytut Pedagogiki
13. 22-22-PSPKU-P-Prakty Praktyka Instytut Pedagogiki
14. 22-22-PSPKU-P-SemDyp Seminarium dyplomowe Instytut Pedagogiki
15. 22-22-PSPKU-P-UmKoMe Umiejętności komunikacyjne menadżera Instytut Pedagogiki
16. 22-22-PSPKU-P-ZarKar Zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
17. 22-22-PSPMPES-P-DPSE Diagnozowanie potrzeb społecznych i edukacyjnych Instytut Pedagogiki
18. 22-22-PSPMPES-P-FS Fundusze strukturalne Instytut Pedagogiki
19. 22-22-PSPMPES-P-HGDŚ Historia gospodarcza Dolnego Śląska w XX w. Instytut Pedagogiki
20. 22-22-PSPMPES-P-IWE Innowatyka w edukacji Instytut Pedagogiki
21. 22-22-PSPMPES-P-MIE Moderowanie inicjatyw edukacyjnych Instytut Pedagogiki
22. 22-22-PSPMPES-P-MPP Metodologia przygotowania projektu Instytut Pedagogiki
23. 22-22-PSPMPES-P-P Praktyka Instytut Pedagogiki
24. 22-22-PSPMPES-P-PEL Podstawy e-learningu Instytut Pedagogiki
25. 22-22-PSPMPES-P-PPA Podstawy prawne aplikowania i rozliczania projektów Instytut Pedagogiki
26. 22-22-PSPMPES-P-PPPU Podstawy polityki edukacyjnej UE Instytut Pedagogiki
27. 22-22-PSPMPES-P-PPZG Podstawy pracy z grupą Instytut Pedagogiki
28. 22-22-PSPMPES-P-PTOZ Podstawy teorii organizacji i zarządzania Instytut Pedagogiki
29. 22-22-PSPMPES-P-PTRP Podstawy twórczego rozwiązywania problemów Instytut Pedagogiki
30. 22-22-PSPMPES-P-PWS Psychologia wpływu społecznego Instytut Pedagogiki