przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. IV Oświata polska XX-wieku -sem-IV Instytut Pedagogiki
2. 22-pe-s1 a Instytut Pedagogiki
3. 22-pe Animacja czasu wolnego Instytut Pedagogiki
4. 22-Pe-SM-Met.PrOpWy Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Instytut Pedagogiki
5. 22-Pe-KZEP-Z1-Lek-4 Lektorat Instytut Pedagogiki
6. 22-PS-I-S2-EdPoMe3e Edukacja polonistyczna z metodyką Instytut Pedagogiki
7. 22-PPW-ZM-S2TPW Teoretyczne podstawy wychowania Instytut Pedagogiki
8. 22-PPW-ZM-S2SE Socjologia edukacji Instytut Pedagogiki
9. 22-PPW-ZM-S2Ped Pedeutologia Instytut Pedagogiki
10. 22-PPW-ZM-S2Pe Pedeutologia Instytut Pedagogiki
11. 22-PPW-ZM-S2PSpol Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
12. 22-PPW-ZM-S2PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
13. 22-PPW-ZM-S2PR Psychologia rozwojowa Instytut Pedagogiki
14. 22-PPW-ZM-S2PDz Prawa dziecka Instytut Pedagogiki
15. 22-PPW-ZM-S2PD Prawa dziecka Instytut Pedagogiki
16. 22-PPW-ZM-S2NME Nowe media w edukacji Instytut Pedagogiki
17. 22-PPW-ZM-S2HE Historia edukacji Instytut Pedagogiki
18. 22-PPW-ZM-S2EP Edukacja polonistyczna Instytut Pedagogiki
19. 22-PPW-ZM-S2EGl Emisja głosu Instytut Pedagogiki
20. 22-PPW-ZM-S2EG Emisja głosu Instytut Pedagogiki
21. 22-PPW-ZM-S2DydO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
22. 22-PPW-ZM-S2DTPP Dzieje teorii i praktyki pedagogicznej Instytut Pedagogiki
23. 22-PPW-ZM-S2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
24. 22-PPW-ZM-S2APW Aksjologiczne problemy wychowania Instytut Pedagogiki
25. 22-PPW-ZM-S1TPN Technika pracy naukowej Instytut Pedagogiki
26. 22-PPW-ZM-S1TI Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela Instytut Pedagogiki
27. 22-PPW-ZM-S1PsO Psychologia ogólna Instytut Pedagogiki
28. 22-PPW-ZM-S1PRO Prawo rodzinne i opiekuńcze Instytut Pedagogiki
29. 22-PPW-ZM-S1PPP Pierwsza pomoc przedmedyczna Instytut Pedagogiki
30. 22-PPW-ZM-S1PO Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki