Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - Formuła wygaszana

Studia przygotowują do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań na etapie: wychowania przedszkolnego w klasach I–III szkoły podstawowej

Student poznaje
Współczesne teorie pedagogiczne, procesy rozwoju psychologicznego, społecznego biologicznego i kulturowego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju od urodzenia do wieku wczesnoszkolnego

Student zdobywa
Wiedzę i praktyczne umiejętności wspomagania rozwoju dziecka oraz zaznajomia się z instytucjami, które mogą być pomocne w tym zakresie

Praktyka
W przedszkolach i szkołach zapewnia mu odpowiednie przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej

Absolwent potrafi

  • Organizować pracę dzieci w ramach prowadzonych zajęć,
  • rozbudzać ich zainteresowania poznawcze,
  • wspierać rozwój dzieci poprzez optymalny dobór metod,
  • technik nauczania i środków dydaktycznych,
  • badać i oceniać ich osiągnięcia,
  • a także indywidualizować proces dydaktyczno-wychowawczy.
  • Potrafi prowadzić ewaluację własnych działań dydaktycznych i wychowawczych, a także modyfikować je w zależności od osiąganych wyników.
  • Jest dla dzieci mentorem w procesie uczenia się i pracy nad sobą.

Kompetencje zawodowe
Pełne kwalifikacje pedagogiczne umożliwiają zatrudnienie w placówkach przedszkolnych i na etapie kształcenia zintegrowanego w szkołach podstawowych

Praca
Jako nauczyciel przedszkola lub nauczyciel kształcenia zintegrowanego w oddziałach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej

Kontakt
Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
Kierownik:
prof. dr hab. Krystyna Ferenz
Pracownicy: pokój 48 d w czasie konsultacji
Tel. 71 3672001 w. 123