Studenckie Koło Naukowe Life Designing

Opiekunowie: dr Marek Podgórny, dr Violetta Drabik-Podgórna

SKN Life Designing nieformalnie działa od wiosny 2017, oficjalnie od października 2018 roku. Krótki okres funkcjonowania nie przeszkodził jednak członkom Koła w realizacji różnorodnych projektów.

Są to m.in.:

* Rajdy Pedagoga;

* Instytutowa Gra Terenowa „Instytut Explorer”;

* Instytutowa Giełda Kół Naukowych „Skołowani”;

* Folder SKN Pedagogów Life Designing,

* Piknik Pedagoga,

* liczne wykłady i warsztaty.

Jako Koło bierzemy również udział w organizacji konferencji i seminariów naukowych Katedry UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego z udziałem wybitnych prelegentów z całego świata, jak np. prof. David Blustein (USA), prof. Jean Guichard (Francja) czy prof. Maria Eduarda Duarte (Portugalia).

Koło prężnie rozwija się także od strony naukowej. Bierzemy udział w konferencjach naukowych, a ostatnio nasze członkinie przeprowadziły badania sondażowe na temat zjawiska duchowości.

Prowadzimy również fanpage w portalu społecznościowym Facebook, gdzie publikujemy wpisy różnego rodzaju – znaleźć tam można informacje o naszych aktualnych projektach i tych, które planujemy w niedalekiej przyszłości, fotorelacje z podjętych działań, a także posty-inspiracje.

W trakcie naszych spotkań uczymy się od siebie wzajemnie, wymieniamy się spostrzeżeniami i poglądami, dyskutujemy i zadajemy pytania, eksplorujemy ciekawe obszary tematyczne. Tym, co inspiruje nas do działania, jest z jednej strony pedagogika personalistyczna, a z drugiej koncepcja life designing, tworzona przez M.L. Savickasa. Koncepcja life designing stanowi kontynuację podejścia rozwojowego i najmocniej zaznacza swoją obecność w poradnictwie konstruowania życia. W szerszym ujęciu koncepcja LD może znaleźć zastosowanie w działaniach edukacyjnych i pomocowych. Novum tego podejścia to przejście od przedmiotowego traktowania osoby szukającej wsparcia (często sprowadzanej jedynie do roli aktora, który odgrywa przygotowane wcześniej scenariusze) do podmiotowego, holistycznego i wielowymiarowego postrzegania człowieka (rozumianego jako autor i konstruktor swojego życia). Rolą osób wspierających jest koncentrowanie się na życiowych tematach klienta/wychowanka i znaczeniach, jakie nadaje wydarzeniom biograficznym. Zamierzeniem jest rozwijanie refleksyjności niezbędnej przy budowaniu osobistych projektów. Proponowana koncepcja pomagania jest nastawiona na wspieranie rozwoju w różnych aspektach życia.

Jeśli lubicie dzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami nie tylko na zajęciach, szukacie swojego miejsca w murach Instytutu – zapraszamy! Zainspirujmy siebie nawzajem!

Więcej informacji o dokładnych terminach spotkań i aktualnych działaniach Koła na bieżąco na naszym fanpage’u