Ogłoszenia

W związku z przejściem Dziekanatu Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w tryb pracy zdalnej z zapewnieniem dyżurów informujemy, że dyżury pracowników odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 9.00-14.00. W tych dniach można kontaktować się telefonicznie, zgodnie z numerami zamieszczonymi na stronie link. W inne dni prosimy o kontakt mailowy zgodnie z informacjami kontaktowymi zawartymi na stronie link. W każdej chwili można zostawić dokumenty dla Dziekanatu w holu budynku przy ulicy Szewskiej 48, w którym została umieszczona specjalna skrzynka. W przypadku gdy budynek jest zamknięty proszę dzwonić dzwonkiem umieszczonym po prawej stronie drzwi.
11.03.2020

Szanowni Państwo,
w imieniu Pana Dziekana uprzejmie informujemy, że:
1. Do dnia 14.04.2020 roku zostają zawieszone zajęcia.
2. Pracownicy będą się kontaktować ze studentami w celu określenia sposobu bieżącego, zdalnego zaliczania zajęć.
3. Konsultacje i sprawy administracyjne proszę załatwiać przede wszystkim drogą elektroniczna.
4. Odwołuje się wszystkie wyjazdy i przyjazdy pracowników i studentów Uniwersytetu oraz ich gości do dnia 30.04.2020 roku.
5. Zaplanowane obrony zostają przeprowadzone w wyznaczonych terminach.
6. Odwołuje się wszystkie imprezy organizowane przez Uniwersytet Wrocławski do dnia 30.04.2020 r. (z wyłączeniem wyborów Rektora).
7. Akademiki pozostają otwarte.
8. Czytelnie Bibliotek są zamknięte. W wyznaczone dni będą otwarte wypożyczalnie.
9. Legitymacje studenckie zostają przedłużone automatycznie do dnia 31.05.2020 roku. https://psrp.org.pl/waznosc-legitymacji-przedluzona-do-31-maja/

Więcej informacji dostępnych w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020


20.03.2020

Dziekanat Nauk Historycznych i Pedagogicznych prosi o mailowe zgłaszanie zapotrzebowania na nowe legitymacje(w przypadku zagubienia) w terminie do dnia 23 marca 2020 roku do godziny 9.00. Zgłoszenia po tym terminie będą realizowane najwcześniej po 30 marca 2020 r.


17.03.2020

Szanowni Państwo, Komunikat Rektora UWr z dnia 17.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego


Pomoc psychologiczna w okresie zagrożenia epidemicznego dla studentów WNHiP: doc. dr Alina Czapiga alina.czapiga@uwr.edu.pl


16.03.2020

Uprzejmie informujemy, że Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęło prowadzenie lektoratów zdalnie. Szczegółowe informacje dotyczące grup objętych zdalnym nauczaniem będą zamieszczone na stronie internetowej naszej jednostki (www.spnjo.uni.wroc.pl – kafelek „Informacje bieżące”) najpóźniej do dnia 18.03.2020 r. Kierownictwo SPNJO


13.03.2020

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 15-30 marca 2020 r.


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o maksymalne wykorzystanie komunikacji cyfrowej w kontaktach z Dziekanatem (kontakt drogą mailową lub telefonicznie)Class Schedule summer 2019/2020


Uprzejmie informujemy o możliwości opłacenia składki na ubezpieczenie NNW i OC przez studentów i doktorantówDziekanat WNHiP informuje iż Prodziekan ds. Studenckich i Relacji z Otoczeniem dr.hab.Witold Jakubowski prof.UWr w dniach 23.12.2019 oraz 30.12.2019 odwołuje konsultacje.


Od 2 października 2019 r. wznawiamy działalność Poradni Psychologicznej dla Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością.


W piątek, 11 października 2019 r. międzynarodowy zespół ekspertów przekazał ocenę naszej aplikacji w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Recenzja była pozytywna, choć nie bezkrytyczna, zawierała jasną rekomendację dla Ministra w sprawie naszego uczestnictwa w tym programie.
01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.