Ogłoszenia

Ku radości naszego Wydziału, większością 104 głosów elektorskich w pierwszej turze głosowania Pan Dziekan Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski został 25 maja 2020 r. wybrany Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024. Quod felix, faustum, fortunatumque sit!


Uprzejmie informuję, że wydziałowe kolegium elektorów Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2020 roku dokonało wyboru kandydata na Dziekana na kadencję 2020-2024. Kandydatem na Dziekana został dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr z Instytutu Archeologii.15.06.2020

Szanowni Państwo, W związku z nie dokonaniem wyboru kandydata na dziekana WNHiP na zebraniu w dniu 3.06.2020 r. Wydziałowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o powtórnym przeprowadzeniu wyborów w dniu 1.07.2020 r., w godzinach 12-14, tym razem nie na stadionie, ale w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomi, ul. Uniwersytecka 7/10, sale: 1d, 2d, 3d. Debata wstępnych kandydatów na Dziekana zostanie przeprowadzona on-line w dniu 26.06.2020 r. o godzinie 10, na podobnych zasadach jak poprzednio, czyli na wydziałowym kanale YouTube. W dniach 15-19.06.2020, nie później niż do godziny 12.00 w dniu 19.06.2020 r., można składać zgłoszenia wstępnego kandydata na Dziekana wraz z towarzyszącą dokumentacją obejmującą jej/jego zgodę na kandydowanie oraz określoną w Statucie dokumentację lustracyjną.


Zgodnie Art. 64 Ustaw z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmieniającym ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.


Zarządzenie Dziekana Nr 5/2020 w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych wraz z załącznikami.


Szanowni Państwo, W dniu 10.07.2020 Dziekanat będzie czynny w godzinach: 8.30-10.00 oraz 13.00-14.30.


Class Schedule summer 2019/2020


Uprzejmie informujemy o możliwości opłacenia składki na ubezpieczenie NNW i OC przez studentów i doktorantówDziekanat WNHiP informuje iż Prodziekan ds. Studenckich i Relacji z Otoczeniem dr.hab.Witold Jakubowski prof.UWr w dniach 23.12.2019 oraz 30.12.2019 odwołuje konsultacje.


W piątek, 11 października 2019 r. międzynarodowy zespół ekspertów przekazał ocenę naszej aplikacji w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Recenzja była pozytywna, choć nie bezkrytyczna, zawierała jasną rekomendację dla Ministra w sprawie naszego uczestnictwa w tym programie.