Rekrutacja - dokumenty

Ważne informacje:

application/pdf Informacje ogólne

application/pdf Wykaz dokumentów dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie

application/pdf Wykaz dokumentów dla kandydatów na studia II stopnia

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Rezygnacja

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pełnomocnictwo

application/pdf Zasady rekrutacji na studia 2017-2018 - Uchwała nr 74 2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27

application/pdf Zasady rekrutacji na studia 2017-2018 - Uchwała nr 11 2017 Senatu UWr z dnia 2016-01-25 - pedagogika I stopnia

application/pdf Wykaz olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich dla WNHP

application/pdf Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia z tzw. starą maturą na rok akademicki 2017 2018

application/pdf ZARZĄDZENIE Nr 34/2017 Rektora UWr w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), Internetowej...

application/pdf Uchwała nr 43_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 zmieniająca zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017-2018

application/pdf Uchwała nr 44_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 w sprawie limitów przyjęć na studia 2017-2018

application/pdf Harmonogram rekrutacji 2017-2018

application/pdf Miejsca i terminy rozmów kwalifikacyjnych oraz składania dokumentów - studia niestacjonarne I stopnia

application/pdf Miejsca i terminy rozmów kwalifikacyjnych oraz składania dokumentów - studia niestacjonarne II stopnia

application/pdf Miejsca i terminy rozmów kwalifikacyjnych oraz składania dokumentów - studia stacjonarne I stopnia

application/pdf Miejsca i terminy rozmów kwalifikacyjnych oraz składania dokumentów - studia stacjonarne II stopnia

application/pdf Miejsca i terminy rozmów kwalifikacyjnych oraz skladania dokumentów - studia stacjonarne I stopnia II nabór