General Information

Koordynator Programu Erasmus+ w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Erasmus + Coordinator at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Dr hab. Monika Baer, prof. Uniwersytetu 
Email: monika.baer@uwr.edu.pl
Tel. + 48 71 3752855

 

 

Informacje dla studentów wyjeżdżających:

 

Więcej informacji na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej
http://international.uni.wroc.pl/?q=pl/

 

Information for incoming students

International Office
http://international.uni.wroc.pl/en