Aktualności

Uroczystość wręczenia nagród Autorom i Autorkom książek zgłoszonych na Konkurs


Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu promującego stosowanie sprawiedliwości naprawczej w przypadkach przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT


Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr, we współpracy z EASA Network for the Anthropology of Gender and Sexuality, sekcją European Association of Social Anthropologists, zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Anthropology of Reproductive Governance & Justice”.


Wykład prof. Jarosława Syrnyka


10.11.2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości wyjazdu na studia zagraniczne w roku akademickim 2022/23 oraz praktyki w ramach programu Erasmus


W dniach 15-19.11.2021 roku w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej (można też w naszej Katedrze zamiast pełnej nazwy) będzie gościł dr Oto Poloučka z Instytutu Etnologii Europejskiej Uniwersytetu Masaryka w Brnie. 16.11.2021, w godz. 12.30-14.00, sala nr 33, wygłosi wykład "Život venkovské rodiny za pozdního socialismu v Československu" [Życie rodziny wiejskiej w Czechosłowacji w czasach późnego socjalizmu]. Wykład będzie tłumaczony na język polski.


Z radością ogłaszamy, że laureatem Nagrody został dr Michał Mokrzan za książkę pt. Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania


Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na konferencję współorganizowaną przez EASA Network for the Anthropology of Gender and Sexuality oraz Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego


Jesteś absolwentką lub absolwentem studiów licencjackich i zastanawiasz się nad wyborem studiów II stopnia? Nie wystarczają ci gotowe wzorce i sztywne ramy patrzenia na świat? Kierunkiem, który na pewno Cię zainteresuje jest etnologia i antropologia kulturowa!


18.05.2021

Zapraszamy na cykl spotkań towarzyszących wystawie pt. Kod Ceramiki


W dniu 25 lutego 2021 r. w ramach realizacji zadań związanych ze współpracą Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi doszło do spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Dom Kołodzieja ze Zgorzelca


Rhetoric and Social Relations. Dialectics of Bonding and Contestation


Zapraszamy do lektury


Polecamy książkę dr. Grzegorza Dąbrowskiego


W ostatnim numerze Przeglądu Uniwersyteckiego na rok 2020 znalazł się tekst dr. Michała Mokrzana na temat jego książki "Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania"


Zapraszamy do udziału w spotkaniu online, które odbędzie się 25 listopada o godzinie 18:30.


dr. hab. prof. UWr Grzegorza Pełczyńskiego