dr Grzegorz Dąbrowski

Zainteresowania naukowe

Antropologia muzyki, antropologia sztuki, sztuka ludowa, zachowania rytualne, kultura Wileńszczyzny, antropologia życia

Książki autorskie

Prosta etnografia Wileńszczyzny, Wrocław 2013.

tonięto, Wrocław 2013.

Rytuały przejścia a użycie substancji psychoaktywnych, Wrocław 2006.

Redakcje naukowe

Spotkanie z Człowiekiem. Zaczynając od Czesława Miłosza, (red.) Grzegorz Dąbrowski, Barbara Dwilewicz, Kamil Pietrowiak, Wrocław 2011.

„Tematy z Szewskiej”, 2007, nr 1, Cisza.

Artykuły

Czesław Miłosz w kontekście wileńskości, [w:] Polscy Nobliści w dyskursie literackim, dydaktycznym i kulturowym, (red.) Grażyna Różańska, Słupsk 2012, s. 441-462.

Języki czy język? O kulturowych i społecznych mechanizmach funkcjonowania języka w kulturze Wileńszczyzny, [w:] Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości. T. 2, Tożsamość wobec wielojęzyczności, (red.) Ewa Golachowska, Anna Zielińska, Warszawa 2012, s. 423-442.

Polacy na Wileńszczyźnie przez pryzmat etnograficznego detalu, [w:] Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, (red.) Małgorzata Michalska, "Archiwum Etnograficzne", t. 52, Wrocław 2011, s. 147-154.

„Tutejsi” i ci „nie stąd”, [w:] Tożsamość na styku kultur, (red.) Irena Masojć, Henryka Sokołowska, Wilno 2011, s. 32-42.

„Narkotyzująca” wizja globalizacji (pamięci Mateusza Zięboraka), [w:] Historia – Kultura – Globalizacja, vol. II, (red.) Adam Nobis, Piotr Badyna, Wrocław 2010, s. 69-86.

Estetyczna Cisza Muzyki, „Tematy z Szewskiej”, 2007, nr 1, Cisza, s. 93-100.

Muzyka Oskara Kolberga, „Etnografia Polska”, 2004, XLVIII, z. 1-2, s. 37-54.

Fenomen rocka na przykładzie mitu Woodstock, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2000, nr 1, s. 101-126.

Aktualnie prowadzone zajęcia

Antropologia muzyki

Antropologia sztuki

Polska sztuka ludowa

Metodyka etnograficznych badań terenowych

Seminarium licencjackie