Informacje od prowadzących zajęcia

W dniu 18.03.2021 zajęcia z Etnografii Polski (ćwiczenia) z dr. Mirosławem Marczykiem są odwołane


W dniu 18.03.2021 zajęcia i konsultacje dr. Michała Mokrzana są odwołane


Wykłady i ćwiczenia z antropologii etniczności rozpoczną się dnia 25.02.2021 roku (czwartek).


Prof. Monika Baer odwołuje zajęcia i konsultacje w okresie od 3 do 9 grudnia


W dniu 14 października br. konsultacje prof. Moniki Baer odbędą się w trybie zdalnym


Dr Ewa Banasiewicz-Ossowska jest na zwolnieniu lekarskim do dnia 16.10.2020, prowadzone w tym terminie zajęcia i konsultacje zostają odwołane.


W dniu 14 października br. konsultacje odbędą się w trybie zdalnym


W czwartek 8 października ćwiczenia z Etnografii Europy z dr Ewą Banasiewicz-Ossowską zostają odwołane z powodu choroby.


Zgodnie z wymogami sanitarnymi w sali nr 2 może przybywać 14 osób. W związku z zaistniałym faktem, ćwiczenia z przedmiotu Współczesne nurty myśli antropologicznej w dniu 7 października br. odbędą się w następującej formie: w godzinach 10:45-11.20 zapraszam do sali osoby o nazwisku od A do Ł, w godzinach 11:40-12:15 osoby o nazwisku od M do Z. Ćwiczenia w tym dniu będą prowadzone także online za pomocą Microsoft Teams. Osoby, które wybiorą tę formę uczestniczenia w zajęciach proszę o dołączenie do zespołu "Współczesne nurty myśli antropologicznej Ćwiczenia I mgr 2020/2021 semestr zimowy" w MS Teams o godzinie 10:45.


W poniedziałek 5 października prof. Monika Baer na ćwiczenia z antropologii stosowanej zaprasza obydwie grupy. Grupa I godz. 12.30, grupa II godz. 13.15.


Prof. Monika Baer odwołuje w dniu 19 października zajęcia z metodologii nauk społecznych oraz antropologii stosowanej z powodu innych obowiązków służbowych. Zajęcia zostaną odrobione w najbliższym, dogodnym dla wszystkich terminie.


Prof. Monika Baer i dr Janina Radziszewska odwołują swoje wykłady w dniu 2 października z powodu innych obowiązków służbowych. Zajęcia te zostaną odrobione w terminie ustalonym bezpośrednio z Wami przez obydwie prowadzące.


Szanowne Studentki i Szanowni Studenci I roku studiów magisterskich: Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Wyobrażenia (o) przeszłości w kontekście współczesnych badań nad kulturą" realizowane będą według następującego harmonogramu (o ile nie nastąpi korekta z powodów epidemicznych):