Organizacja roku akademickiego 2021/2022

 

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2021 – 27.02.2022

Uroczysta Inauguracja – 01.10.2021

Okres zajęć dydaktycznych – 06.10.2021 – 07.02.2022*

* w środę 05.01.2022 – przeprowadzone będą zajęcia czwartkowe

Dni rektorskie – 04.10.2021 (dzień adaptacyjny)

– 05.10.2021 (dzień adaptacyjny)

– 02.11.2021

– 12.11.2021

– 15.11.2021 (Święto Uniwersytetu)

przerwa świąteczna – 22.12.2021 – 02.01.2022

Sesja egzaminacyjna – 08.02.2022 – 20.02.2022

Sesja poprawkowa – 21.02.2022 – 27.02.2022

 

SEMESTR LETNI

28.02.2022 – 30.09.2022

Okres zajęć dydaktycznych – 28.02.2022 – 26.06.2022

Dni rektorskie – 02.05.2022

– 12.05.2022 (Juwenalia)

– 15.06.2022

– 17.06.2022

przerwa świąteczna – 15.04.2022 – 20.04.2022

Sesja egzaminacyjna – 27.06.2022 – 10.07.2022

Sesja poprawkowa – 01.09.2022 – 12.09.2022

przerwa semestralna (letnia) – 11.07.2022 – 31.08.2022

– 13.09.2022 – 30.09.2022

 

Zajęcia są realizowane zgodnie z wytycznymi Rektora:

 

ZARZĄDZENIE Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 - wersja ujednolicona przez Dział Organizacyjny - stan na dzień 7 września 2021 r.  https://bit.ly/3zZIz8A

 

KOMUNIKAT Nr 64/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. https://bit.ly/3l80X8Y

 

Przypominamy o noszeniu maseczek lub przyłbic, odkażanie rąk i przestrzeganie reżimu sanitarnego.