Studenckie Koło Naukowe Etnologów

W ramach naszej Katedry działa Studenckie Koło Naukowe Etnologów. Aktywny, zaangażowany udział w życiu uczelni to doskonała szansa na zdobycie doświadczenia w zakresie pracy w grupie, nawiązania kontaktów z osobami podzielającymi nasze zainteresowania naukowe. Studenci i studentki mają możliwość nabywania doświadczeń, współpracując z miejskimi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi. Rozwijają swoje pasje i zainteresowania naukowe, ucząc się współpracy i współdziałania podczas organizowania różnych przedsięwzięć, mających na celu konsolidację studentek i studentów nauk społecznych i humanistycznych oraz popularyzację wiedzy z zakresu etnologii i antropologii kulturowej poza Akademią. Od października 2019 roku zarząd Koła współtworzą:

Przewodnicząca – Judyta Eksner
Zastępca przewodniczącej – Magdalena Swarzyńska
Skarbnik – Julia Papoń
Sekretarz – Martyna Szałaszewicz

Kontakt: skne@uwr.edu.pl

Opiekunem naukowym SKNE jest dr Katarzyna Majbroda – katarzyna.majbroda@uwr.edu.pl