Metodyka terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego

Kod przedmiotu 22-PE-AKPN-S2-TP3MTP
Nazwa Metodyka terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z