Pedagogika społeczna

Kod przedmiotu 22-PE-S1-RE3PS
Nazwa Pedagogika społeczna
Język wykładowy POL
Cykle dydaktyczne 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z 2020/21-Z