Kształcenie integracyjne i włączające

Kod przedmiotu 22-PES-S1-S3KIW
Nazwa Kształcenie integracyjne i włączające
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-Z 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-Z