Teoretyczne podstawy badań pedagogicznych

Kod przedmiotu 22-PES-S1-S4TPB
Nazwa Teoretyczne podstawy badań pedagogicznych
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-L 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-L