Metodyka kształcenia i wychowania przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Kod przedmiotu 22-PES-S1-S4MKW
Nazwa Metodyka kształcenia i wychowania przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-L 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-L