Aleksandra Bujalska

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje po ustaleniu mailowym. aleksandra.bujalska@uwr.edu.pl Wtorek 16:00-17:00 Środa 17:00-18:00