Negocjacje i mediacje

Kod przedmiotu 22-PES-Z1-S5NiM
Nazwa Negocjacje i mediacje
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2017/18-Z