Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Kod przedmiotu 22-PES-S1-S2EiR
Nazwa Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2017/18-L 2018/19-L