Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Zdalne konsultacje w trakcie zawieszonej dydaktyki: wtorek: 13:30-14:30 piątek: 10:45-11:45 W wyżej wymienionych godzinach dyżuruję przy komputerze i jestem dostępny za pomocą maila oraz Skype'a dla firm i MS Teams (możliwość rozmowy głosowej). --- OFFICE HOURS - SUMMER SEMESTER While the traditional classes and office hours are cancelled due to the epidemiological danger, I will be holding office hours through e-mail and other remote communication tools (Skype for companies, MS Teams). Stay safe and healthy! Tuesdays: 13:30-14:30 Fridays: 10:45-11:45
- badania popkultury - amerykańskie seriale telewizyjne - motywy religijne w kulturze popularnej - punkty styczne teologii i kulturoznawstwa - production studies