dr hab. Rafał Nahirny

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
poniedziałki: 13:00-14:00 (ul. Szewska 50/51, sala 7), wtorki: 9:30-10:30 (ul. Szewska 50/51, sala 7)
Surveilance Studies, Cultural Theory