prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

mail: borys.paszkiewicz@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 28 16
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje - semestr zimowy, rok akademicki 2019/2020 środa, godz. 8 - 10, pok. 204 czwartek, godz. 8 - 10, pok. 204 Terminy: 2, 3, 9, 10 X, 6, 7, 13 XI, 4, 5, 18, 19 XII, 8, 9, 22, 23 I /2020/ Terminy: 26-27 II, 5-6 III, 19-20 III, 2-3 IV, 16-17 IV, 7-8 V, 21-22 V, 11-12 VI

Profesor zwyczajny

Zakład Archeologii Historycznej

e-mail: borys.paszkiewicz@gmail.com (na anonimy nie odpowiadam)

Specjalizacja:

Numizmatyka średniowieczna i nowożytna.

Zajęcia dydaktyczne:

 

Publikacje:

Bibliografia (aktualizacja 5.01.2017)

Najstarsze brakteaty śląskie: [ pdf ]

 

Moneta i jej obieg w państwie Władysława Łokietka [ pdf ]

Moja najnowsza książka:

Monety

Moja następna książka:

monety_okladka_projekt2

Ukaże się na początku 2018 roku.

Główne osiągnięcia naukowe:

 • Zainicjowanie i kierunkowanie badań nad pieniądzem zastępczym na ziemiach polskich;
 • Nowy obraz procesu reintegracji systemu monetarnego w XIV w.;
 • Pierwsze w dziejach monograficzne opracowanie średniowiecznego mennictwa górnośląskiego;
 • Rozpoznanie pochodzenia i początków rodu i herbu Zarożów;
 • Reinterpretacja i inwentaryzacja znalezisk monet od poł. XII do końca XV w. na terenie Polski (wspólnie z S. Kubiakową).
 • Nowy obraz procesu decentralizacji mennictwa polskiego w okresie rozbicia dzielnicowego;
 • Odkrycie monet Przemysła II;
 • Odkrycie monet polskich Wacława II;
 • Odkrycie regionalnych monet polskich z XIV w. (Nowy Sącz, Gniewkowo, Pyzdry);
 • Nowa chronologia monet pruskich z XIII-XIV wieku;
 • Rozpoznanie początków mennictwa Rusi Czerwonej;
 • Odkrycie monet pierwszych książąt kujawskich i mazowieckich;
 • Odkrycie najstarszych monet gdańskich;
 • Odkrycie monet wołyńskich Jerzego Narymuntowicza;
 • Nowy obraz mennictwa śląskiego XV wieku (chronologia, geografia mennictwa).
 • Nowa chronologia średniowiecznych monet pomorskich.

Nagrody naukowe:

 • 1998, nagroda im. Jana Gawrońskiego za pracę z zakresu numizmatyki i medalistyki polskiej (wspólnie z Stanisławą Kubiak) - za książkę Znaleziska monet z lat 1146-1500 z terenu Polski. Inwentarz;
 • 2002, nagroda im. Jana Gawrońskiego za pracę z zakresu numizmatyki i medalistyki polskiej (samodzielnie) - za książkę Pieniądz górnośląski w średniowieczu;
 • 2008, nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za książkę roku - pod roboczym tytułem "Brakteaty pruskie", opublikowaną pt. Brakteaty. Pieniądz średniowiecznych Prus w Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • 2013, medal Mirosława Bartoszewickiego za studia nad pieniądzem zastępczym;
 • 2014, nagroda im. Jana Gawrońskiego za pracę z zakresu numizmatyki i medalistyki polskiej - za książkę Podobna jest moneta nasza do urodnej panny.

Ważniejsze stypendia i wyjazdy naukowe:

 • 1996, Londyn. Stypendium naukowe Fundacji Lanckorońskich;
 • 2001, Oxford. New Europe Scholarship, fundowane przez Oxford University;
 • 2003, Padwa. Borsa di studio Carlo M. Cipolla, fundowane przez Societa Italiana di Numismatica;
 • 2004, Cambridge. Pobyt naukowy w Fitzwilliam Museum;
 • 2005, Cambridge. Pobyt naukowy w Fitzwilliam Museum;
 • 2007, Cambridge. Pobyt naukowy w Fitzwilliam Museum;
 • 2010, Cambridge. Pobyt naukowy w Fitzwilliam Museum;
 • 2011, Cambridge. Pobyt naukowy w Fitzwilliam Museum;
 • 2012, Cambridge. Pobyt naukowy w Fitzwilliam Museum;
 • 2016, Cambridge. Pobyt naukowy w Fitzwilliam Museum.

Pełnione ostatnio funkcje:

 • Przewodniczący Komisji Numizmatycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN (2007 -2016);
 • Redaktor naczelny "Wiadomości Numizmatycznych" (od 2007);
 • Redaktor naczelny "Śląskich Sprawozdań Archeologicznych" (2009 - 2012).

Programy naukowe:

 • Polskie skarby wczesnośredniowieczne (Numismatische Kommission der Länder in der Bundesrepublik Deutschland) - wykonawca
 • Skarby królowej Bony. Inwentarz ruchomości (Komitet Badań Naukowych, nr 1 H01E 030 18) — wykonawca
 • Medieval European Coinage (Union académique internationale; http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/research/mec) - wykonawca;
 • Metal w średniowiecznych monetach, odważnikach i tłokach pieczętnych z polskich znalezisk i zbiorów (Ministerstwo Nauki, nr N109 008 32/0398) - kierownik;
 • Analizy specjalistyczne i konserwacja zabytków ze średniowiecznego skarbu z Głogowa z 1987 r. (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nr 26390/12 2013) - wykonawca;
 • Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu — opracowanie zbioru zakończone publikacją (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe; priorytet 5 — Ochrona zabytków archeologicznych; nr zadania 3776/14) —wykonawca;
 • Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu (XI-XVI w.), (Narodowe Centrum Nauki, nr 4676/PB/IAR/13) - wykonawca;
 • Corpus polskich brakteatów guziczkowych (połowa XIII – początek XV wieku), (Narodowe Centrum Nauki, Opus 8, nr DEC-2014/15/B/HS3/02196) - kierownik;
 • Skarb groszy praskich z okolic Wałbrzycha (Narodowe Centrum Nauki, Opus 11, nr DEC-2016/21/B/HS3/01030) - kierownik.

Prace własne w toku:

 • Mennictwo śląskie w średniowieczu;
 • Medieval European Coinage: Central and Eastern Europe.