dr hab. Tomasz Płonka

mail: tomasz.plonka@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 27 24
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje - semestr zimowy, rok akademicki 2019/2020 poniedziałek, godz. 13 -14, pok. 209 środa, godz. 9 -10, pok. 209

adiunkt

Zakład Epoki Kamienia

ul. Szewska 48, pok. 209

Aktualne kierunki badań:

  • Kultura symboliczna społeczności końca paleolitu w Europie środkowej - program badań przejawów zachowań symbolicznych ("sztuka", użytkowanie barwników, sposób traktowania zmarłych) społeczności paleolitycznych późnego glacjału w kontekście systemów osadnictwa i wymiany;
  • Osadnictwo paleolityczne i mezolityczne w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim - program skupiony na badaniach stanowisk górnopaleolitycznych (wraz z A. Wiśniewskim) i mezolitycznych na terenach górskich i podgórskich, ich charakteru, funkcji i roli w systemie osadniczym, na tle analogicznego osadnictwa terenów sąsiednich;
  • Paleolit schyłkowy w zachodniej części Kotliny Gorzowskiej - program dotyczący różnych form eksploatacji ekumeny (pozyskiwanie krzemienia, aktywność łowiecka) przez społeczności paleolityczne u schyłku plejstocenu.

Publikacje:

[plik pdf] (aktualizacja: 3.11.2017)

Program zajęć:

[ pdf 81,7KB ]

Nagrody akademickie, granty stypendia:

Nagrody

  • nagrody rektora UWr w latach 1998, 1999 (organizacyjne), 2002;
  • nagroda MENiS w 2003 roku

Granty

  • 2000-2001 - kierownik projektu badawczego "Eksploatacja Przedgórza Sudeckiego w paleolicie górnym" (KBN, 0755/H01/2000/29)
  • 2003 - grant wydawniczy (MENiS - 8000 PLN) na wydanie książki The Portable Art of Mesolithic Europe

Stypendia

  • 1993 - stypendium Unii Europejskiej (program TEMPUS) na pobyt w Kopenhadze (pół roku)
  • 1994 - stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników nauki (12 miesięcy)
  • 2004 - stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na kwerendę bibliotek i archiwów (Tübingen - 2 miesiące).

Wykopaliska/prace terenowe