dr Jacek Małczyński

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020: poniedziałek: 13.30-14.30 czwartek: 15.00-16.00 Pokój 7 (ul. Szewska 50/51) Kontakt: jacek.malczynski@uwr.edu.pl
Nowa humanistyka Współczesne teorie kultury Humanistyka środowiskowa Pamięć i reprezentacje Zagłady