(P.F.) Sztuka teatru

Kod przedmiotu 22-PE-AKPN-S2-SztTea
Nazwa (P.F.) Sztuka teatru
Język wykładowy POL
Cykle dydaktyczne