Aktywizacja społeczności lokalnych

Kod przedmiotu 22-PE-AKPN-Z2-AkSpLo
Nazwa Aktywizacja społeczności lokalnych
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2012/13-Z