Podstawy zarządzania w archeologii

Kod przedmiotu 22-AR-S2-02-PZwA
Nazwa Podstawy zarządzania w archeologii
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2013/14-L 2014/15-L 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-L 2020/21-L