Aktywizacja społeczności lokalnych

Kod przedmiotu 22-PE-I-S2-ED3ASL
Nazwa Aktywizacja społeczności lokalnych
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z