Negocjacje i mediacje

Kod przedmiotu 22-PE-S1-WS4NiM
Nazwa Negocjacje i mediacje
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-L 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-L