Metodologia pracy penitencjarnej

Kod przedmiotu 22-PES-S1-S6ZMPP
Nazwa Metodologia pracy penitencjarnej
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L