Aktywizacja społeczności lokalnych w działalności organizacji pozarządowych

Kod przedmiotu 22-PE-I-Z2-MZ3ASL
Nazwa Aktywizacja społeczności lokalnych w działalności organizacji pozarządowych
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2016/17-Z