Podstawy przedsiębiorczości

Kod przedmiotu 22-PE-AKPN-S2-TP3PoP
Nazwa Podstawy przedsiębiorczości
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-L 2020/21-Z