Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Kod przedmiotu 22-PES-Z1-S6MKA
Nazwa Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-L 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L