Metodyka edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Kod przedmiotu 22-PES-Z1-S5MET
Nazwa Metodyka edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
Język wykładowy POL
Cykle dydaktyczne 2014/15-Z 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z