Aktywizacja społeczności lokalnych w działalności organizacji pozarządowych

Kod przedmiotu 22-PE-I-S2-MZ3ASL
Nazwa Aktywizacja społeczności lokalnych w działalności organizacji pozarządowych
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-Z 2016/17-Z 2018/19-Z