Metody i techniki badań społecznych

Kod przedmiotu 22-PE-AKPN-S2-PP2MTB
Nazwa Metody i techniki badań społecznych
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L