Metody pracy w poradnictwie grupowym

Kod przedmiotu 22-PE-AKPN-S2-PP3MPP
Nazwa Metody pracy w poradnictwie grupowym
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z