Pedagogika ogólna

Kod przedmiotu 22-PE-S1-3L1PO
Nazwa Pedagogika ogólna
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-L 2014/15-Z 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-Z