Zagadnienia prawne w pedagogice specjalnej

Kod przedmiotu 22-PES-S1-S6ZPP
Nazwa Zagadnienia prawne w pedagogice specjalnej
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-L 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L 2019/20-L