Metodyka edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Kod przedmiotu 22-PES-S1-S4MET
Nazwa Metodyka edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
Język wykładowy POL
Cykle dydaktyczne 2014/15-L 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L